SCURT METRAJ DOCUMENTAR
#Măldărești
  • Share :
POVESTEA
image movie

O casă fortăreață l-a impresionat pe Kurt Hielscher la Măldărești. Ea vorbește despre o lume aspră și grea, a secolelor medievale în care pericolul năvălirilor migratoare era teribil de real, dar își păstrează în același timp grația arhitectonică pe care o casă trebuie să o aibă, peste utilitatea ei practică.

Cula de la Măldărești, în regiunea dealurilor din Vâlcea. Cula reprezintă vechiul tip oltenesc de casă boierească la țară, caracteristic prin elementele împrumutate de la construcțiile fortificate.